HISTORIA KLUBU

HISTORIA KLUBU

       Pomysłodawcami założenia UKS "MOS " Będzin było trzech zapalonych miłośników sportu Edmund Mikołajczak, Sławomir Książek i Sylwester Bachowski. Ludzie, którym wiele młodych pokoleń dziś wiele zawdzięcza. Jak postanowili tak zrobili.  5 stycznia 2001 roku w Szkole Podstawowej nr 13 w Będzinie odbyło się pierwsze zebranie założycielskie, w którym wzięło udział 23 osoby.

      Obrady otworzył Edmund Mikołajczak, zapoznał obecnych z celem zebrania, wybrano protokolanta i przewodniczącego zebrania. W wyniku głosowania jawnego przewodniczącym zebrania został Edmund Mikołajczak /22 głosy/ protokolantem wybrano Andrzeja Piekoszewskiego /22 głosy/.Po ustaleniu porządku obrad Pan Edmund Mikołajczak przedstawił przygotowany projekt statutu.

Po zapoznaniu się ze statutem został on zatwierdzony jednomyślnie.

       Po zgłoszonych kandydaturach i głosowaniu pierwszymi członkami komitetu założycielskiego UKS MOS Będzin zostali:

  1. Bachowski Sylwester

  2. Książek Sławomir

  3. Ducki Władysław

  4. Piechowicz Anna

  5. Mikołajczak Edmund

 Zebrani wybrali komisję rewizyjną w składzie:

  1. Bachowska Zdzisława

  2. Komenda Andrzej

  3. Goliński Mirosław

     Od 2001 roku minęło wiele lat a my działamy nadal, dbając o sportowe wychowanie nie tylko będzińskich dzieci.

     Dziś mamy dwie wiodące dyscypliny: judo i szermierkę i wiele wyników sportowych.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *